کلینیک کولورکتال

کلینیک پیگیری بیماری های کولورکتال کودکان به عنوان یکی از مراکز پیگیری بیماری های نیازمند جراحی در استان اصفهان و در زمستان سال 1395 راه اندازی شد. این کلینیک با هدف بررسی، تشخیص، درمان، مراقبت و پیگیری کودکان مبتلا به بیماری های مربوط به روده بزرگ، انتهای روده و مقعد که نیازمند جراحی هستند شروع به فعالیت نمود. در این کلینیک کودکان مبتلا از زمان بررسی جهت تشخیص تا پس از جراحی تحت مراقبت و فالوآپ قرار می گیرند و تاکنون بیش از 400 کودک در این کلینیک فالوآپ می شوند.

تیم درمانی متشکل از کارشناس ارشد پرستاری، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، کارشناس اتاق عمل، کارشناس زخم و دکترای روانشناسی و اختلالات روان در این کلینیک مشغول به همکاری هستند. در این کلینیک اقدامات تخصصی در زمینه های مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی کولورکتال، مراقبت های دارویی، مراقبت های تغذیه ای، مراقبت از زخم و فیزیوتراپی اختصاصی  صورت می گیرید. همچنین در صورت برخورد با مشکلات روانی و رفتاری مرتبط با بیماری های کولورکتال و درمان های مربوطه زیر نظر تیم روانشناسی تحت بررسی، مشاوره و درمان قرار می گیرند.

جلسات کلینیک به صورت هفتگی در روزهای دوشنبه جهت تکمیل پرونده و بررسی بیماران انجام می شود و جلسات با حضور اعضا به صورت ماهیانه در مکان کلینیک برگزار می گردد. جهت سهولت در امر پیگیری بیماران از طریق کانال تلگرام می توانند با مسئولین کلینیک ارتباط داشته باشند.

در قسمت مربوط به بیماری های کولورکتال بیماری های زیر درج گردد و به صورت لینک و قابل باز شدن باشد

هیروشپرونگ- ناهنجاری های مقعد – یبوست مزمن – بیرون زدگی مقعد- بی اختیاری مدفوع

نغمه پورجم کارشناس اتاق عمل

زهره شهبا  کارشناس ارشد پرستاری کودکان

بهناز قانعی  کارشناس اشد فیزیوتراپی

سعید حاجی بندخ کارشناس پرستاری و کارشناس زخم

شاه میوه  دکترای روانشناسی

بهاره احمدی

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی

سابقه بیش از 10 سال پرستاری کودک و نوزاد و بیش از 5 سال کار در زمینه بیماری های کولورکتال کودکان

سوابق پژوهشی

Pre operative anxiety and its contributing factors in pediatric patients’ parents undergoing surgery

 

The predicting value of Pao2/Fio2 ratio in survival of neonates with Congenital Diaphragmatic Hernia

Mechanical Bowel Preparation versus No Preparation in Duhamel Procedure in Children with Hirschsprung’s Disease

Caregiver Burden and Its Associated Factors in Caregivers of Children and Adolescents with Chronic Conditions

 

تالیف کتاب:

Emergency Abdominal Surgery in Infants and Children

 

Congenital Diseases of Esophag