کلینیک ارولوژی

 

کلینیک پیگیری بیماری های اورولوژی کودکان به عنوان یکی از مراکز پیگیری بیماری های نیازمند جراحی در استان اصفهان و در تابستان سال 1397 راه اندازی شد. این کلینیک با هدف بررسی، تشخیص، درمان، مراقبت و پیگیری کودکان مبتلا به بیماری های مربوط کلیه ها و مجاری ادراری که نیازمند جراحی هستند شروع به فعالیت نمود. در این کلینیک کودکان مبتلا از زمان بررسی جهت تشخیص تا پس از جراحی تحت مراقبت و فالوآپ قرار می گیرند و تاکنون بیش از 200 کودک در این کلینیک فالوآپ می شوند.

تیم درمانی متشکل از کارشناس ارشد پرستاری، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، کارشناس اتاق عمل، کارشناس زخم و دکترای روانشناسی و اختلالات روان در این کلینیک مشغول به همکاری هستند. در این کلینیک اقدامات تخصصی در زمینه های مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی اورولوژی، مراقبت های دارویی، مراقبت از زخم و فیزیوتراپی اختصاصی  صورت می گیرید. همچنین در صورت برخورد با مشکلات روانی و رفتاری مرتبط با بیماری های کولورکتال و درمان های مربوطه زیر نظر تیم روانشناسی تحت بررسی، مشاوره و درمان قرار می گیرند.

جلسات کلینیک به صورت هفتگی در روزهای دوشنبه جهت تکمیل پرونده و بررسی بیماران انجام می شود و جلسات با حضور اعضا به صورت ماهیانه در مکان کلینیک برگزار می گردد. جهت سهولت در امر پیگیری بیماران از طریق کانال تلگرام می توانند با مسئولین کلینیک ارتباط داشته باشند.

در قسمت بیماری اورولوژی بیماری های زیر درج گردد

هیپوسپادیاس- تنگی مجرای ادراری- مراقبت از ختنه

 

نغمه پورجم کارشناس اتاق عمل

زهره شهبا  کارشناس ارشد پرستاری کودکان

بهناز قانعی  کارشناس اشد فیزیوتراپی

سعید حاجی بندخ کارشناس پرستاری و کارشناس زخم

شاه میوه  دکترای روانشناسی

بهاره احمدی

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی

سابقه بیش از 10 سال پرستاری کودک و نوزاد و بیش از 5 سال کار در زمینه بیماری های کولورکتال کودکان

سوابق پژوهشی

Pre operative anxiety and its contributing factors in pediatric patients’ parents undergoing surgery

 

The predicting value of Pao2/Fio2 ratio in survival of neonates with Congenital Diaphragmatic Hernia

Mechanical Bowel Preparation versus No Preparation in Duhamel Procedure in Children with Hirschsprung’s Disease

Caregiver Burden and Its Associated Factors in Caregivers of Children and Adolescents with Chronic Conditions