معرفی کلینیک

 

کلینیک پیگیری بیماری های کولورکتال کودکان به عنوان یکی از مراکز پیگیری بیماری های نیازمند جراحی در استان اصفهان و در زمستان سال 1395 راه اندازی شد. این کلینیک با هدف بررسی، تشخیص، درمان، مراقبت و پیگیری کودکان مبتلا به بیماری های مربوط به روده بزرگ، انتهای روده و مقعد که نیازمند جراحی هستند شروع به فعالیت نمود. در این کلینیک کودکان مبتلا از زمان بررسی جهت تشخیص تا پس از جراحی تحت مراقبت و فالوآپ قرار می گیرند و تاکنون بیش از 400 کودک در این کلینیک فالوآپ می شوند.

تیم درمانی متشکل از کارشناس ارشد پرستاری، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، کارشناس اتاق عمل، کارشناس زخم و دکترای روانشناسی و اختلالات روان در این کلینیک مشغول به همکاری هستند. در این کلینیک اقدامات تخصصی در زمینه های مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی کولورکتال، مراقبت های دارویی، مراقبت های تغذیه ای، مراقبت از زخم و فیزیوتراپی اختصاصی  صورت می گیرید. همچنین در صورت برخورد با مشکلات روانی و رفتاری مرتبط با بیماری های کولورکتال و درمان های مربوطه زیر نظر تیم روانشناسی تحت بررسی، مشاوره و درمان قرار می گیرند.

جلسات کلینیک به صورت هفتگی در روزهای دوشنبه جهت تکمیل پرونده و بررسی بیماران انجام می شود و جلسات با حضور اعضا به صورت ماهیانه در مکان کلینیک برگزار می گردد. جهت سهولت در امر پیگیری بیماران از طریق کانال تلگرام می توانند با مسئولین کلینیک ارتباط داشته باشند.

در قسمت مربوط به بیماری های کولورکتال بیماری های زیر درج گردد و به صورت لینک و قابل باز شدن باشد

هیروشپرونگ- ناهنجاری های مقعد – یبوست مزمن – بیرون زدگی مقعد- بی اختیاری مدفوع