معرفی کلینیک اورولوژی

 

کلینیک پیگیری بیماری های اورولوژی کودکان به عنوان یکی از مراکز پیگیری بیماری های نیازمند جراحی در استان اصفهان و در تابستان سال 1397 راه اندازی شد. این کلینیک با هدف بررسی، تشخیص، درمان، مراقبت و پیگیری کودکان مبتلا به بیماری های مربوط کلیه ها و مجاری ادراری که نیازمند جراحی هستند شروع به فعالیت نمود. در این کلینیک کودکان مبتلا از زمان بررسی جهت تشخیص تا پس از جراحی تحت مراقبت و فالوآپ قرار می گیرند و تاکنون بیش از 200 کودک در این کلینیک فالوآپ می شوند.

تیم درمانی متشکل از کارشناس ارشد پرستاری، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، کارشناس اتاق عمل، کارشناس زخم و دکترای روانشناسی و اختلالات روان در این کلینیک مشغول به همکاری هستند. در این کلینیک اقدامات تخصصی در زمینه های مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی اورولوژی، مراقبت های دارویی، مراقبت از زخم و فیزیوتراپی اختصاصی  صورت می گیرید. همچنین در صورت برخورد با مشکلات روانی و رفتاری مرتبط با بیماری های کولورکتال و درمان های مربوطه زیر نظر تیم روانشناسی تحت بررسی، مشاوره و درمان قرار می گیرند.

جلسات کلینیک به صورت هفتگی در روزهای دوشنبه جهت تکمیل پرونده و بررسی بیماران انجام می شود و جلسات با حضور اعضا به صورت ماهیانه در مکان کلینیک برگزار می گردد. جهت سهولت در امر پیگیری بیماران از طریق کانال تلگرام می توانند با مسئولین کلینیک ارتباط داشته باشند.

در قسمت بیماری اورولوژی بیماری های زیر درج گردد

هیپوسپادیاس- تنگی مجرای ادراری- مراقبت از ختنه