مراکز در حال فعالیت

آدرس بیمارستان: اصفهان_ سه راه سیمین_ خیابان جانبازان_ خیابان شهید بخشی

آدرس بیمارستان: اصفهان _کیلومتر10 خیابان امام خمینی (ره)_ مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)

آدرس بیمارستان: کاشان_ خ آیت الله کاشانی_ جنب چهارراه آیت الله کاشانی